önümleri

Dolduryjy üçin ýokary aklyk Talcum Pudrasy Industrail Grade

Talcum tozy, Reýmond degirmeni we beýleki ýokary basyşly degirmen bilen talk üwemek arkaly ýasalýar.

Effekt: kosmetiki goşundylar. Güýçlendirilen doldurgyç. Oba hojalygy filmleri üçin ýylylygy goraýjy serişde hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Talgyň esasy düzüm bölegi, suwuň düzümindäki magneziý silikatdyr we molekulýar formulasy mg3 [si4o10] (OH) 2. Talc monoklin ulgamyna degişlidir.Kristal käwagt görünýän pseudohexagonal ýa-da rombiki.Adatça ykjam, köpçülikleýin, ýaprak görnüşli, radial we süýümli agregatlar.Reňksiz, aç-açan ýa-da ak, ýöne az mukdarda hapalar sebäpli açyk ýaşyl, sary, goňur ýa-da açyk gyzyl bolýar;ýarylýan ýeri merjen ýalpyldawukdyr.Gatylyk 1, aýratyn agyrlyk güýji 2.7-2.8.

Aýratynlyk
Talcum poroşoky ýaglamak, ýangyna garşy durmak, kislota garşylygy, izolýasiýa, ýokary ereýän nokat, himiki hereketsizlik, gowy örtük güýji, ýumşaklyk, gowy ýagtylyk, güýçli adsorbsiýa we ş.m. ýaly ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklara eýedir, sebäbi talgyň kristal gurluşy gatlakly. , terezä we ýörite ýaglanmaga bölünmek meýli bar.

Talcum poroşok spesifikasiýasy
200 mesh, 325 mesh, 600mesh, 800mesh, 1250mesh, 2000mesh, 5000mesh we 8000mesh.
Aklygy: 85% -den 96% -e çenli

Arza
1. Örtük derejesi: ak pigment we suw esasly, ýag esasly, rezin senagat örtügi, primer, goraýjy boýag we ş.m. üçin ulanylýar.
2. Kagyz derejesi: her dürli kagyz we kagyz, agaç asfalt dolandyryş serişdesi üçin doldurgyç hökmünde ulanylýar.
3. Plastiki dereje: polipropilen, neýlon, PVX, polietilen, polistirol, poliester we beýleki plastmassalar üçin doldurgyç hökmünde ulanylýar.
4. Kauçuk derejesi: rezin doldurgyç we rezin önümler üçin ulanylýar.
5. Kabel derejesi: kabel rezin goşundy we kabel izolýasiýa serişdesi üçin ulanylýar.
6. Keramika derejesi: elektrik farfor, simsiz elektrik farfor, dürli senagat keramika, gurluşyk keramika, gündelik keramika we syrçaly we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.
7. Suw geçirmeýän material derejesi: suw geçirmeýän rulon, suw geçirmeýän örtük, suw geçirmeýän melhem we ş.m.
8. Inçe talkum tozy: ýokary derejeli boýag örtügi, plastmassa, kabel kauçuk, kosmetika, mis kagyz örtük, dokma ýagy we ş.m. üçin ulanylýar.

滑石粉_01

滑石粉_02 滑石粉_03 滑石粉_04 滑石粉_05 滑石粉_06 滑石粉_07 滑石粉_08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň