önümleri

Dolduryjy üçin ýokary aklyk Talcum Poroşok Industrail Bahasy

Talcum poroşoky, Raymond degirmeni we beýleki ýokary basyşly degirmen bilen talky üwemek arkaly ýasalýar.

Effekt: Kosmetiki goşundylar. Güýçli doldurgyç. Oba hojalygy filmleri üçin ýylylygy goraýjy serişde hökmünde ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Talgyň esasy düzüm bölegi, suwuň düzümindäki magneziý silikatdyr we molekulýar formulasy mg3 [si4o10] (OH) 2. Talc monoklin ulgamyna degişlidir.Kristal käwagt görünýän pseudohexagonal ýa-da rombiki.Adatça ykjam, köpçülikleýin, ýaprak görnüşli, radial we süýümli agregatlardyr.Reňksiz, aç-açan ýa-da ak, ýöne az mukdarda hapalar sebäpli açyk ýaşyl, sary, goňur ýa-da açyk gyzyl bolýar;ýarylýan ýeri merjen ýalpyldawukdyr.Gatylyk 1, aýratyn agyrlyk güýji 2.7-2.8.

Aýratynlyk
Talcum tozy, ýaglamak, ýangyna garşylyk, kislota garşylygy, izolýasiýa, ýokary ereýän nokat, himiki hereketsizlik, gowy örtük güýji, ýumşaklyk, gowy şöhle, güýçli adsorbsiýa we ş.m. ýaly ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklara eýedir, sebäbi talgyň kristal gurluşy gatlakly , terezä we ýörite ýaglanmaga bölünmek meýli bar.

Talcum poroşok spesifikasiýasy
200 mesh, 325 mesh, 600mesh, 800mesh, 1250mesh, 2000mesh, 5000mesh we 8000mesh.
Aklygy: 85% -den 96% -e çenli

Arza
1. Örtük derejesi: ak pigment we suw esasly, ýag esasly, rezin senagat örtügi, primer, gorag boýagy we ş.m. üçin ulanylýar.
2. Kagyz derejesi: her dürli kagyz we kagyz, doldurgyç hökmünde ulanylýar, agaç asfalt dolandyryş serişdesi.
3. Plastiki dereje: polipropilen, neýlon, PVX, polietilen, polistirol, poliester we beýleki plastmassalar üçin doldurgyç hökmünde ulanylýar.
4. Kauçuk derejesi: rezin doldurgyç we rezin önümler üçin ulanylýar.
5. Kabel derejesi: kabel rezin goşundy we kabel izolýasiýa serişdesi üçin ulanylýar.
6. Keramika derejesi: elektrik farfor, simsiz elektrik farfor, dürli senagat keramika, gurluşyk keramika, gündelik keramika we syrçaly we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.
7. Suw geçirmeýän material derejesi: suw geçirmeýän rulon, suw geçirmeýän örtük, suw geçirmeýän melhem we ş.m.
8. Inçe talak tozy: ýokary derejeli boýag örtügi, plastmassa, kabel kauçuk, kosmetika, mis kagyz örtük, dokma çalgy we ş.m. üçin ulanylýar.

滑石粉 _01

滑石粉 _02 滑石粉 _03 滑石粉 _04 滑石粉 _05 滑石粉 _06 滑石粉 _07 滑石粉 _08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň