önümleri

  • Expanded Vermiculite

    Giňeldilen Wermikulit

    Giňeldilen wermikulit çig wermikulitiň bir görnüşidir, ol ýokary temperaturada gowrulandan soň birnäçe gezek on esse köpelip biler.

  • Vermiculite Flake

    Wermikulit Flake

    Wermikulit çüýşesi wermikulit çig magdanyň ady we garaşylmadyk wermikulitiň umumy ady.Wermikulit gazylansoň, hapalar aýrylýar we wermikulitiň üstü ýalpyldawuk bolýar.Şonuň üçin oňa wermikulit flak diýilýär, oňa çig magdan vermikulit, çig wermikulit, çig wermikulit, giňeldilmedik wermikulit we köpükli wermikulit hem diýilýär.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň