önümleri

  • Wermikulit giňeldi

    Wermikulit giňeldi

    Giňeldilen wermikulit, ýokary temperaturada gowrulandan soň birnäçe gezek on esse köpelip bilýän çig vermikulitiň bir görnüşidir.

  • Wermikulit Flake

    Wermikulit Flake

    Wermikulit flak, wermikulit çig magdanyň ady we gözlenmedik wermikulitiň umumy ady.Wermikulit gazylansoň, hapalar aýrylýar we wermikulitiň üstü ýalpyldawuk bolýar.Şonuň üçin oňa wermikulit flak diýilýär, oňa çig magdan wermikulit, çig wermikulit, çig wermikulit, giňeldilmedik wermikulit we köpükli wermikulit hem diýilýär.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň