önümleri

 • Big Natural Volcanic Grill Stone Lava Rock for Aquarium Stone

  Akwarium daşy üçin uly tebigy wulkan gril daşy lava gaýasy

  Görnüşi: poroşok, bölejik, daş
  Ölçegi: 1-3mm, 3-6mm, 6-8mm, 8-10mm.
  Reňk: gyzyl, gara.

 • Big atural Volcanic Grill Stone Lava Rock for Aquarium stone

  Akwarium daşy üçin uly atural wulkan gril daşy Lava gaýasy

  Düşündiriş: Wulkan daşy, köplenç pomza daşy, bazalt daşy ýa-da lava gaýasy diýlip atlandyrylýar, bu bir görnüşli we daşky gurşaw materialydyr.Onda natriý, magniý, alýumin, kremniý, kalsiý, titanium, marganes, demir, nikel, kobalt we molibden we ş.m. ýaly onlarça minerallar we mikroelementler bar. .Wulkan daşynyň ululygy: 3-6mm, 6-8mm, 8-10mm, 1-3 sm, 3-6 sm, 6-8 sm, 8-10 sm, 10-50 sm.Wulkan daşy ...
 • Natural pumice cleaning stone with handle for feet

  Aýaklar üçin tutawaçly tebigy pomza arassalaýjy daş

  Aýak daşyny üwemek, dürli aýratynlyklar we şekiller bilen tebigy pomza bloklaryndan ýasalyp bilinýän aýak sürtýän daşdyr.Grindstone aýaklaryň gan aýlanyşyny we adam bedeniniň sagdyn ikinji ýüregini ösdürmäge täsir edýär.Şol bir wagtyň özünde, aýaklaryň köne (gaty) derisini, derini ideg etmegi we gözelligi aýryp bilýär we orta ýaşly we garry adamlar üçin ajaýyp saglyk önümi bolan adam bedenine peýdaly onlarça minerallary öz içine alýar.

 • Natural pumice stone cleaner with handles for feet

  Aýaklary üçin tutawaçly tebigy pomza daş arassalaýjy

  Tebigy ýer daşy pomza, aýakdaky gury, öli derini ýa-da islendik çagyrylan ýerleri howpsuz aýyrmak üçin çözgütdir.Çagyryşlary aýyrýar.Aýaklary ýumşatmak üçin ygtybarly çözgüt.Aýratynlyklary: 1. Tekiz topuklarda we aýaklarda tebigy usul!2. Wulkan aýak daşy hiç wagt täsirini ýa-da görnüşini ýitirmez.3. Tebigatda ýasalan Wulkan aýak daşy, bedenden, ellerden we esasanam aýaklardan gury, öli deriniň siňdirilmegine ygtybarly kömek edýär.4. Eliňize gowy gabat gelýän bu ýönekeý, ýöne ajaýyp kiçijik daş ...
 • Pumice Foot Stone Volcanic Rock for Foot Scrub

  Aýak dyrnagy üçin pomice aýak daşy wulkan gaýasy

  Tebigy ýer daşy pomza, aýakdaky gury, öli derini ýa-da islendik çagyrylan ýerleri howpsuz aýyrmak üçin çözgütdir.Çagyryşlary aýyrýar.Aýaklary ýumşatmak üçin ygtybarly çözgüt.Aýratynlyklary: 1. Tekiz topuklarda we aýaklarda tebigy usul!2. Wulkan aýak daşy hiç wagt täsirini ýa-da görnüşini ýitirmez.3. Tebigatda ýasalan Wulkan aýak daşy, bedenden, ellerden we esasanam aýaklardan gury, öli deriniň siňdirilmegine ygtybarly kömek edýär.4. Eliňize gowy gabat gelýän bu ýönekeý, ýöne ajaýyp kiçijik daş ...
 • Red/black Volcanic Stone Lava Rock for Garden

  Bag üçin gyzyl / gara wulkan daşy lava gaýasy

  Reňk: gyzyl, gara.
  Ölçegi: 2-3mm, 5-8mm, 3-5mm, 8-12mm, 1-3cm, 3-5cm, 5-8cm, 10-50cm.
  Usuly: daş, bölejik, poroşok.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň