önümleri

 • Celite 545 diatomite kieselguhr diatomaceous earth for painting

  Surat çekmek üçin “Celite 545” diatomit kieselguhr diatomaz topragy

  Görnüşi
  diatomit tozy we diatomit graunles

  Baha
  iýmit derejesi, senagat derejesi, himiki derejesi, derman derejesi we oba hojalygy derejesi.

  Reňk
  diatomit tozanlary / diatomaz toprak tozanlary: ak, çal we gülgüne
  diatomit graunles / diatomaceous graunles: mämişi, sarymtyl

  Arza
  Şertler:monosodium glutamat sousy sirkesi.
  Içgi senagaty:piwo, ak şerap, sary çakyr, çakyr, çaý, çaý içgisi we sirop.
  Şeker senagaty:fruktoza siropy, ýokary fruktoza siropy, şeker siropy, şeker şugundyrynyň şeker şugundyrynyň baly.
  Lukmançylyk:antibiotik sintetiki plazma Hytaýyň dermanlary.
  Suwy bejermek:suw senagatynyň suw pudagy, basseýn suw hammam suwy;Önümçilik nebit önümleri: ýag çalýan ýag goşýan maşyn we sowadyjy ýag transformatory ýag metal plastinka folga togalanýan ýag.
  Beýlekiler:ferment taýýarlaýjy ösümlik ýagy deňiz ösümligi gel elektrolit suwuk süýt önümleri limon jelatin süňk ýelimi.

  硅藻土粉_01

  硅藻土粉_02 硅藻土粉_03 硅藻土粉_04 硅藻土粉_05 硅藻土粉_06 硅藻土粉_07 硅藻土粉_08

 • Food grade diatomaceous earth powder for oil filter

  Oilag süzgüji üçin iýmit derejeli diatomaz toprak tozy

  Görnüşi
  diatomit tozy we diatomit graunles

  Baha
  iýmit derejesi, senagat derejesi, himiki derejesi, derman derejesi we oba hojalygy derejesi.

  Reňk
  diatomit tozanlary / diatomaz toprak tozanlary: ak, çal we gülgüne
  diatomit graunles / diatomaceous graunles: mämişi, sarymtyl

  Arza
  Şertler:monosodium glutamat sousy sirkesi.
  Içgi senagaty:piwo, ak şerap, sary çakyr, çakyr, çaý, çaý içgisi we sirop.
  Şeker senagaty:fruktoza siropy, ýokary fruktoza siropy, şeker siropy, şeker şugundyrynyň şeker şugundyrynyň baly.
  Lukmançylyk:antibiotik sintetiki plazma Hytaýyň dermanlary.
  Suwy bejermek:suw senagatynyň suw pudagy, basseýn suw hammam suwy;Önümçilik nebit önümleri: ýag çalýan ýag goşýan maşyn we sowadyjy ýag transformatory ýag metal plastinka folga togalanýan ýag.
  Beýlekiler:ferment taýýarlaýjy ösümlik ýagy deňiz ösümligi gel elektrolit suwuk süýt önümleri limon jelatin süňk ýelimi.

  硅藻土粉_01

  硅藻土粉_02 硅藻土粉_03 硅藻土粉_04 硅藻土粉_05 硅藻土粉_06 硅藻土粉_07 硅藻土粉_08

 • Diatomaceous earth Powder for Oil with good grade

  Gowy derejeli ýag üçin diatomaceous toprak

  Diatomit (diatomaceous toprak) esasan Hytaýda paýlanýan silisiý gaýanyň bir görnüşidir.Esasan gadymy diatomlaryň galyndylaryndan emele gelýän biogen silisli çökündi gaýalaryň bir görnüşidir.Onuň himiki düzümi esasan SiO2 bolup, ony SiO2 • nH2O hökmünde aňladyp bolar.Onuň mineral düzümi Opal we görnüşleri.

 • Wholesale Diatomite Powder Diatomaceous Earth Food Grade for oil

  Lomaý lomaý diatomit poroşok Diatomaceous Earther iýmit derejesi

  Görnüşi
  diatomit tozy we diatomit graunles

  Baha
  iýmit derejesi, senagat derejesi, himiki derejesi, derman derejesi we oba hojalygy derejesi.

  Reňk
  diatomit tozanlary / diatomaz toprak tozanlary: ak, çal we gülgüne
  diatomit graunles / diatomaceous graunles: mämişi, sarymtyl

  Arza
  Şertler:monosodium glutamat sousy sirkesi.
  Içgi senagaty:piwo, ak şerap, sary çakyr, çakyr, çaý, çaý içgisi we sirop.
  Şeker senagaty:fruktoza siropy, ýokary fruktoza siropy, şeker siropy, şeker şugundyrynyň şeker şugundyrynyň baly.
  Lukmançylyk:antibiotik sintetiki plazma Hytaýyň dermanlary.
  Suwy bejermek:suw senagatynyň suw pudagy, basseýn suw hammam suwy;Önümçilik nebit önümleri: ýag çalýan ýag goşýan maşyn we sowadyjy ýag transformatory ýag metal plastinka folga togalanýan ýag.
  Beýlekiler:ferment taýýarlaýjy ösümlik ýagy deňiz ösümligi gel elektrolit suwuk süýt önümleri limon jelatin süňk ýelimi.

  硅藻土粉_01

  硅藻土粉_02 硅藻土粉_03 硅藻土粉_04 硅藻土粉_05 硅藻土粉_06 硅藻土粉_07 硅藻土粉_08

 • Kieselguhr diatomite filter aid

  Kieselguhr diatomit süzgüç kömegi

  Diatomaceous topragy süzmek ösümlik ýaglaryny, iýilýän ýaglary we degişli iýmit önümlerini ygtybarly we yzygiderli öndürmekde möhüm ädimdir.Diatomaceous ýer süzgüç gurallary agramy ýeňil, himiki taýdan inert bolup, suwuklygyň erkin akmagyny üpjün etmek üçin ýokary gözenekli süzgüçli tortlary emele getirýär.Hususan-da, täsirli süzgüç kömegi aşakdakylar bilen häsiýetlendirilýär: Bölejikleriň gurluşy biri-birine ýakyn gaplanmaz ýaly bolmaly, ýöne 85% -den 95% -e çenli gözenek tortlary emele getirer ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň