önümleri

Beton / sement üçin ýokary aklyk metakaolin toýun

Görnüşi: kalsinlenen kaolin, ýuwulan kaolin, kaolin toýun.

Arza:Esasan kagyz öndürmekde, keramika we gaýtadan işleýän zawodlarda, örtüklerde, rezin doldurgyçlarda, emal syrçalarda we ak sement çig mallarynda ulanylýar we az mukdarda plastmassa, boýag, pigment, üweýji tigirler, galam, gündelik kosmetika, sabyn, pestisidler ulanylýar. , lukmançylyk, dokma, nebit, himiýa senagaty we gurluşyk materiallary.

Metakaolin: beton, sement,


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

kaolin toýun

Jikme-jiklikler:

Kaolin toýun metal däl mineralyň bir görnüşidir.Esasan kaolinit topary palçyk minerallaryndan düzülen palçyk we palçyk gaýanyň bir görnüşidir.Ak we näzik bolany üçin, Baýun topragy hem diýilýär.Arassa kaolin ak, näzik we ýumşak, oňat plastisit we ýangyna garşy.Onuň mineral düzümi esasan kaolinitden, halloýsitden, gidromikadan, illitden, montmorillonitden, kwarsdan, feldspardan we beýleki minerallardan durýar.

IMG_20200710_115348
dsfsf -1

Önümiň artykmaçlygy:

Kagyz senagaty: 

ýokary aklyk, aşgazanyň pesligi, ýagyň gowy siňdirilmegi, kagyzyň işleýşini gowulandyrmak we syýa siňdiriş derejesini ýokarlandyrmak.

Keramika senagaty:

ýokary aklyk, durnukly öndürijilik, ajaýyp plastisit we gowy kristallyk.

Dolduryjy hökmünde hereket ediň:

sabyn kagyz doldurgyjy, rezin doldurgyç, plastmassa doldurgyç, boýag doldurgyç, çykdajylary azaldýar.

Arza:

Esasan kagyz öndürmekde, keramika we gaýtadan işleýän zawodlarda, örtüklerde, rezin doldurgyçlarda, emal syrçalarda we ak sement çig mallarynda ulanylýar we az mukdarda plastmassa, boýag, pigment, üweýji tigirler, galam, gündelik kosmetika, sabyn, pestisidler ulanylýar. , lukmançylyk, dokma, nebit, himiýa senagaty we gurluşyk materiallary.

dsfsf (4)
dsfsf (2)
dsfsf (1)
dsfsf (3)

Kompaniýanyň artykmaçlygy:

Kompaniýa paýtagtdan 260 km uzaklykda, Hebeýiň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýär.Häzirki wagtda ýyllyk önümçiligi 800 000 tonna, ýeterlik üpjünçilik we amatly bahalar bilen 10 kaolin önümçilik liniýasyny öz içine alýar.Önümiň hilini berk kepillendiriň we doly hil gözegçilik ulgamyna we satuwdan soňky hyzmat ulgamyna eýe boluň.

fjseklj (6)
fjseklj (2)
fjseklj (5)
fjseklj (1)
fjseklj (4)
fjseklj (3)
高岭土 _09
高岭土 _11
高岭土 _12
高岭土 _13

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň