önümleri

Ion negatiw poroşok, granat üçin turmalin tozy

1000-70000 sm2 / ion / s-den ion çykaryp bilýän anion tozy.boýamak, granat, aýna, pol, kerpiç, dokma, maska, masterbatch we ş.m. boýamak üçin ulanylyp bilner, bu ýyllarda ion negatiw önümi has meşhur.Az mukdarda goşsaň, aýratyn ysy aýryp, gazy arassalap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
Ativearamaz ion tozy, Esasy mehanizm, otrisatel ionlaryň we bakteriýalaryň birleşmegi bakteriýalaryň gurluşyny üýtgedip biler ýa-da bakteriýalaryň ölmegine sebäp bolup, energiýany geçirip biler we ahyrsoňy ýere çümüp biler.Lukmançylyk gözlegleri howadaky otrisatel elektrikli bölejikleriň gandaky kislorodyň mukdaryny köpeldýändigini, bu bolsa kislorodyň daşalmagyna, siňmegine we ulanylmagyna amatlydygyny görkezýär.Metabolizmi ösdürmek, immunitetini ýokarlandyrmak, myşsa energiýasyny güýçlendirmek we bedeniň işiniň deňagramlylygyny sazlamak ýaly wezipelere eýedir.Gözleglere görä, otrisatel ionlar 7 ulgamy we 30-a golaý keseli, esasanam adam bedeniniň saglygyny goramakda saklap, ýeňilleşdirip we kömek edip biler.
负离子粉详情_01
负离子粉详情_03
负离子粉详情_04
白色电气石_03
负离子粉详情_05
负离子粉详情_06 负离子粉详情_07 负离子粉详情_11 负离子粉详情_12

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň