önümleri

Ion negatiw poroşok, granat üçin turmalin tozy

1000-70000 sm2 / ion / s-den ion çykaryp bilýän anion tozy.boýamak, granat, aýna, pol, kerpiç, dokma, maska, masterbatch we ş.m. ulanyp bolýar, bu ýyllarda ion negatiw önümi has meşhur bolýar.Az mukdarda goşsaň, aýratyn ysy aýryp, gazy arassalap biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
Ativearamaz ion tozy, Esasy mehanizm, otrisatel ionlaryň we bakteriýalaryň birleşmegi bakteriýalaryň gurluşyny üýtgedip ýa-da bakteriýalaryň ölmegine sebäp bolup, energiýany geçirip, ahyrsoňy ýere çümmegidir.Lukmançylyk gözlegleri howadaky otrisatel elektrikli bölejikleriň gandaky kislorod mukdaryny ýokarlandyrýandygyny görkezýär, bu bolsa gan kislorodynyň daşalmagyna, siňmegine we ulanylmagyna amatlydyr.Metabolizmi ösdürmek, immunitetini ýokarlandyrmak, myşsa energiýasyny güýçlendirmek we bedeniň işiniň deňagramlylygyny sazlamak ýaly wezipeleri bar.Gözleglere görä, negatiw ionlar 7 ulgamy we 30-a golaý keseli, esasanam adam bedeniniň saglygyny goramakda saklap, ýeňilleşdirip we kömek edip biler.
负离子 粉 详情 _01
负离子 粉 详情 _03
负离子 粉 详情 _04
白色 电气石 _03
负离子 粉 详情 _05
负离子 粉 详情 _06 负离子 粉 详情 _07 负离子 粉 详情 _11 负离子 粉 详情 _12


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň