önümleri

Buraw / kagyz / keramika üçin natriý / kalsiý / organiki Bentonit toýun

Bentonitimiz:Montmorillonit toýunyň düzümi 85% -91%.kalsiý bentonit, natriý bentonit, organiki bentonit, akýan toprak tozy.reňklemek, kagyz, keramika, aýna we ş.m. ulanyp bolýar.

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:
Bentonitiň esasy aýratynlyklary: 1. concentokary konsentrasiýa we siňdiriş tizligi;2. Buraw kesişlerini asmakda daşamak üçin ajaýyp ukyp;3. Uzak hereket edýän wagty bar we garylandan soň palçyk uzak wagtlap durnukly saklanýar.4. Palçyk syzmagynyň öňüni almak üçin inçe we dykyz süzgüçli tort gatlagyny emele getirip biler;5. Gorizontal buraw işiniň bitewiligini iň ýokary derejede saklap biler;6. Palçykdan we slanesden gidrasiýa giňelmegini, sement ýelimini ýok edip, buraw gurallarynyň ýapylmagynyň öňüni alyp biler.
Arza:
1. Döküm üçin Bentonit: baglaýjy we adsorbent hökmünde ulanylýar, guýma, keramika we daşky gurşawy bejermek üçin amatly.

2. Süýüm ýasamak üçin Bentonit: baglaýjy, saklaýjy serişde we sorujy hökmünde ulanylýar, nebit burawlamak, binýat in engineeringenerçiligi we gurluşyk sementi üçin amatly.
3. Himiki bentonit: kagyz öndürmek, rezin, boýag, syýa, gündelik himiýa senagaty, örtük we dokma önümleri üçin doldurgyç, galyňlaşdyryjy, saklaýjy we reňkleýji serişde hökmünde ulanylýar.
4. Iýmit üçin Bentonit: towuk, ördek, goz, balyk we doňuz iýmitleri üçin baglaýjy we adsorbent hökmünde ulanylýar.
5. Burawlamak üçin Bentonit önümleri.
膨润土 _01 膨润土 _02 膨润土 _03 膨润土 _04 膨润土 _05 膨润土 _06 膨润土 _07 膨润土 _08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň