önümleri

Buraw / kagyz / keramika üçin natriý / kalsiý / organiki Bentonit toýun

Bentonitimiz:Montmorillonit toýunyň düzümi 85% -91%.kalsiý bentonit, natriý bentonit, organiki bentonit, akýan toprak tozy.çaýkamak, kagyz, keramika, aýna we ş.m. ulanyp bolýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:
Bentonitiň esasy aýratynlyklary: 1. concentokary konsentrasiýa we siňdiriş tizligi;2. Buraw burawlaryny asmakda daşamak üçin ajaýyp ukyp;3. Uzak wagtlap hereket edýär we garylandan soň palçyk uzak wagtlap saklanýar.4. Palçyk syzmagynyň öňüni almak üçin inçe we dykyz süzgüçli tort gatlagyny emele getirip biler;5. Gorizontal burawlamagyň bütewiligini iň ýokary derejede saklap biler;6. Palçykdan we slanesden gidrasiýa giňelmegini, sementiň ýelmeşmegini we buraw gurallarynyň ýapylmagynyň öňüni alyp biler.
Arza:
1. Bentonitguýma üçin: baglaýjy we adsorbent hökmünde ulanylýar, guýma, keramika we daşky gurşawy bejermek üçin amatly.

2. Bentonitsüýüm ýasamak üçin: baglaýjy, saklaýjy serişde we siňdiriji hökmünde ulanylýar, nebit burawlamak, binýat in engineeringenerçiligi we gurluşyk sementi üçin amatly.
3. Himiki bentonit: kagyz öndürmek, rezin, boýag, syýa, gündelik himiýa senagaty, örtük we dokma üçin doldurma serişdesi, galyňlaşdyryjy, saklaýjy serişde we reňkleýji serişde hökmünde ulanylýar.
4. Iýmit üçin Bentonit: towuk, ördek, goz, balyk we doňuz iýmiti üçin birleşdiriji we adsorbent hökmünde ulanylýar.
5. Burawlamak üçin Bentonit önümleri.
膨润土_01 膨润土_02 膨润土_03 膨润土_04 膨润土_05 膨润土_06 膨润土_07 膨润土_08

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň