habarlar

Reňk çäge beýany:
1. Suw geçirmeýän material
2. Sungat / tingiwopis / Çüýşe
3. Surat senetleri, çagalar
4. Suw geçirmeýän materiallar
5. Toý bezegi
6. Epoksi poluň boýagy
7. Gurluşyk
8. Örtük ýaly daş
9. Gurluşyk suraty
10. mermer, pol kafel öndürmek
11. binagärlik bezegi,
12. bezeg keramiki plitalary, sanitariýa enjamlary we ş.m.

Reňkli gum indi tebigy reňkli guma, süzülen reňkli guma, wagtlaýyn boýalan reňkli guma we hemişelik boýalan reňkli guma bölünýär.Onuň häsiýetnamalary: açyk reňk, kislota we aşgar garşylygy, UV garşylygy we solmazlygy.Tebigy reňkli gum: Tebigy magdany ezmek bilen ýasalýar, ol solmaýar, ýöne köp hapa bolýar;Wagtlaýyn boýalan reňkli gum: açyk reňkli we aňsat reňksiz.
Tebigy reňkli gum, mermer ýa-da granit ýaly minerallardan saýlamak, ezmek, ezmek, bahalandyrmak we gaplamak ýaly birnäçe proses arkaly ýasalýar.Reňkli çäge önümleriniň reňkli hataryna: çal reňkli reňkli gum, gara seriýaly reňkli gum, gyzyl seriýaly reňkli çäge, sary seriýaly reňkli gum, ak seriýaly reňkli gum we ýaşyl seriýaly reňkli gum.

10


Iş wagty: Iýul-05-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň