habarlar

Demir oksidi pigmentleri oňat dispersiýa, ajaýyp ýagtylyga garşylyk we howa garşylygy, bölejikleriň birmeňzeş ululygy, ajaýyp reňkleýiş we amaly aýratynlyklary we ultramelewşe siňdiriş aýratynlyklaryna eýedir.Şonuň üçin gurluşyk materiallarynda, örtüklerde, plastmassalarda, elektronikada, temmäki, lukmançylyk, rezin, keramika, syýa, magnit materiallary, kagyz ýasamak we ş.m.

Reňki: gyzyl, sary, gök, ýaşyl, gara, goňur, mämişi, gyrmyzy, ak we ş.m.

Reňkleýiş güýji: 95-105.
氧化铁颜料_04

Iş wagty: 16-2021-nji dekabry

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň