önümleri

Içýän suw üçin OPR Magniý Turmalin negatiw Ion topy

Görnüşi: OPR magniý topy.turmalin aşgar topy, maifan saglyk topy, uzak infragyzyl top, turmalin ion negatiw top.Wodorod baý top ……

Funksiýa: agyz suwy, kosmetika önümleri, azyk önümleri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Negativearamaz ion topunda polo positiveitel we otrisatel elektrodlar bar.Suw bilen baglanyşandan soň, derrew suwdaky tok çykaryp biler.Bu tok adam bedeni üçin iň amatly 0.06MA tokdyr.Suw gowşak tok bilen baglanyşanda, töwerekdäki suw molekulalarynda wodorod ionlary we oksidorod ionlary bölünýär.Bir tarapdan, wodorod ionlary elektronlar bilen birleşip, wodorod emele getirýär, wodorod kislorod ionlary bolsa töwerekdäki suw molekulalary bilen birleşip, interfeýsiň işjeň maddalaryny emele getirýär we 300 esse gowrak negatiw ion döredýär.

Aýratynlyk
Negativearamaz ion topy köp mukdarda katod negatiw ionlaryny çykaryp biler we onuň piroelektrikliligi, pizzoelektrik we sürtülme elektrik öndürijiligi örän möhümdir.Azaltmak täsiri bar, iýmitiň çüýremeginiň öňüni alyp biler, dezodorizasiýa täsiri işjeňleşdirilen uglerodyň alty essesidir, infragyzyl şöhleden gaty uzakda bolup biler we täze nesil minnetdarlygy ösdürer.Bu täsir ýarym hemişelikdir.

Ölçegi
0,5-1.5mm, 2-3mm, 3-4mm, 4-5mm, 5-6mm, 6-7mm, 7-8mm, 8-9mm, 9-10mm.

Arza
1. Suw molekulýar toparyny kiçeldiň, öýjük membranasyna aralaşmak aňsat, öýjükleriň işjeňligini ýokarlandyrmak we adamyň immunitetini ýokarlandyrmak.
2. Suwuň aýratyn ysyny we galyndy hloryny ýok etmek, zyýanly maddalary we kanserogenleri ýok etmek.
3. Suwuň hili gowşak we aşgarly, bu kislotanyň esasy balansyna we adam bedeniniň iýmitleniş balansyna amatly.
4. Kalsiý, magniý, natriý, kaliý we beýleki mikroelementlere we adam bedeni tarapyndan talap edilýän dürli minerallara baý.
5. condokary geçirijilik, pes okislenme-peseltmek potensialy (OPR), iýmit siňdirişe kömek edýär, garramagyň öňüni alýar we uzak ömür sürýär.
6. Gün şöhlesi, temperatura we basyş ýaly islendik şertde önümiň netijeliligi we häsiýetleri üýtgewsiz galýar.Içimlik suwy arassalamak we suwa düşmek üçin amatly.

电气石球_01 电气石球_02 电气石球_03 电气石球_04 电气石球_05 电气石球_06 电气石球_07 电气石球_08 电气石球_09

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň