önümleri

Içýän suw üçin OPR magniý turmalin negatiw Ion topy

Görnüşi: OPR magniý topy.turmal aşgar topy, maifan saglyk topy, uzak infragyzyl top, turmalin ion negatiw top.Wodorod baý top ……

Funksiýa: agyz suwy, kosmetika önümleri, azyk önümleri we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Negativearamaz ion topunda polo positiveitel we otrisatel elektrodlar bar.Suw bilen birleşenden soň, derrew suwdaky tok çykaryp biler.Bu tok adam bedeni üçin iň amatly 0.06MA tokdyr.Suw gowşak tok bilen gatnaşyga girende, töwerekdäki suw molekulalarynda wodorod ionlary we oksidorod ionlary bölünýär.Bir tarapdan, wodorod ionlary elektronlar bilen birleşip, wodorod, wodorod kislorod ionlary töweregindäki suw molekulalary bilen birleşip, interfeýs işjeň maddalary emele getirýär we 300 esse gowrak negatiw ion döredýär.

Aýratynlyk
Negativearamaz ion topy köp mukdarda katod negatiw ionlaryny çykaryp biler we onuň piroelektrikligi, pizzoelektrik we sürtülme elektrik öndürmek öndürijiligi gaty möhümdir.Azaltmak täsiri bar, iýmitiň çüýremeginiň öňüni alyp biler, dezodizasiýa täsiri işjeňleşdirilen uglerodyň alty essesidir, infragyzyl şöhleden gaty uzakda bolup, täze nesil minnetdarlygy ösdürip biler.Bu täsir ýarym hemişelikdir.

Ölçegi
0,5-1.5mm, 2-3mm, 3-4mm, 4-5mm, 5-6mm, 6-7mm, 7-8mm, 8-9mm, 9-10mm.

Arza
1. Suw molekulýar toparyny kiçeldiň, öýjük membranasyna aralaşmagy aňsatlaşdyryň, öýjükleriň işjeňligini ýokarlandyryň we adamyň immunitetini ýokarlandyryň.
2. Suwuň aýratyn ysyny we galyndy hloryny ýok etmek, zyýanly maddalary we kanserogenleri ýok etmek.
3. Suwuň hili gowşak we gidroksidi, bu adam bedeniniň kislota-esas balansyna we iýmitleniş balansyna amatly.
4. Kalsiý, magniý, natriý, kaliý we beýleki mikroelementlere we adam bedeni tarapyndan talap edilýän dürli minerallara baý.
5. conductokary geçirijilik, pes okislenme peseltmek potensialy (OPR), iýmit siňdirişe kömek edýär, garramagyň öňüni alýar we uzak ömür sürýär.
6. Gün şöhlesi, temperatura we basyş ýaly islendik şertde önümiň netijeliligi we häsiýetleri üýtgemez.Içimlik suwy bejermek we suwa düşmek üçin amatly.

电气石 球 _01 电气石 球 _02 电气石 球 _03 电气石 球 _04 电气石 球 _05 电气石 球 _06 电气石 球 _07 电气石 球 _08 电气石 球 _09

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň