önümleri

Bag üçin garaňky daşda köp öwüşgin çaýýar

Owalpyldawuk daş: Gün şöhlesi we ýagtylyk ýaly görünýän ýagtylyk bilen gyjyndyrylandan soň, ýagty daş uzak wagtlap garaňkyda ýalpyldawuk bolup bilýän energiýany siňdirýär we saklaýar we önüm ýagtylyk çeşmesini birnäçe gezek siňdirýär.


 • Görnüşi:daş, bölejik, poroşok, tagta.
 • Reňk:gök, açyk gök, ýaşyl
 • Ölçegi:1-3mm, 3-5mm, 6-8mm, 8-10mm, 1-3cm, 3-5cm, 6-8cm, 8-10cm ýa-da özleşdirilen.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Owalpyldawuk daşlaryň ulanylyşy:

  1, Balyk bakyny, pyşbagany we balyk howuzyny bezäň.
  2, bezegli ýapyk bonsaý
  3, balkony bezäň
  4, Bag baglaryny we bag ýoluny bezäň
  5, Bezeg ulanylyşy
  Owalpyldawuk daşlar Aýratynlyk:
  1, brightagtylyk we uzak wagtlap dowam etmek.
  2, wearokary köýnek garşylygy, suwa garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, uzak ömri
  3, lighteňil agram, berklik we ýokary güýç aýratynlyklary bar
  4, Radioaktiwlik ýok, hapalanma ýok.
  夜光石_01 夜光石_02 夜光石_03 夜光石_04 夜光石_05 夜光石_06 夜光石_07 夜光石_08 夜光石_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň