önümleri

Bag üçin garaňky daşda köp öwüşgin çaýýar

Owalpyldawuk daş: Gün şöhlesi we ýagtylyk ýaly görünýän ýagtylyk bilen gyjyndyrylandan soň, ýagty daş uzak wagtlap garaňkyda ýalpyldawuk bolup bilýän energiýany siňdirýär we saklaýar we önüm ýagtylyk çeşmesini birnäçe gezek siňdirýär.


 • Görnüşi:daş, bölejik, poroşok, tagta.
 • Reňk:gök, açyk gök, ýaşyl
 • Ölçegi:1-3mm, 3-5mm, 6-8mm, 8-10mm, 1-3cm, 3-5cm, 6-8cm, 8-10cm ýa-da özleşdirilen.
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Owalpyldawuk daşlaryň ulanylyşy:

  1, Balyk bakyny, pyşbagany we balyk howuzyny bezäň.
  2, bezegli ýapyk bonsaý
  3, balkony bezäň
  4, Bag daşlaryny we bag ýoluny bezäň
  5, Bezeg ulanylyşy
  Owalpyldawuk daşlar Aýratynlyk:
  1, brightagtylyk we uzak wagtlap dowam etmek.
  2, wearokary aşaga garşylyk, suwa garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, uzak ömri
  3, lighteňil agram, berklik we ýokary güýç aýratynlyklary bar
  4, Radioaktiwlik ýok, hapalanma ýok.
  夜光 石 _01 夜光 石 _02 夜光 石 _03 夜光 石 _04 夜光 石 _05 夜光 石 _06 夜光 石 _07 夜光 石 _08 夜光 石 _09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň