önümleri

Bezeg üçin tebigy kwars çäge reňkli çäge

Arza

Gurluşyk bezegi, terrazzo agregaty, hakyky daş boýag, reňkli çäge boýagy we ş.m. üçin tebigy reňkli çäge ulanylyp bilner.

Tebigy reňkli gum mermer, pol kafel, keramiki kafel we bezeg üçin arassaçylyk enjamlary we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner.

Boýalan reňkli gum, çäge çüýşesini boýamak, çäge reňklemek, çagalar bagynyň oýun meýdançasy we ş.m. ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňkli gum tebigy reňkli guma, süzülen reňkli guma, wagtlaýyn boýalan reňkli guma we hemişelik boýalan reňkli guma bölünýär.Onuň aýratynlyklary: açyk reňk, kislota we aşgar garşylygy, UV garşylygy, reňk çaltlygy.Tebigy reňkli gum: ezmek bilen däl-de, has köp hapalar bilen ezmek arkaly tebigy magdandan ýasalýar;wagtlaýyn boýalan reňkli çäge: açyk reňk, reňklemek aňsat.

Tebigy reňkli gum
Tebigy reňkli çäge solmaýan tebigy magdandan ýasalýar.

Önümçilik prosesi
Tehnologiki proses, adatça, aşakdaky ýalydyr: aýralygy döwmek, saýlama howany bölmek tozan ýygnamak we ş.m. Gurak usul bilen reňkli çägäni öndürmek üçin esasy enjam daş kesmek maşynyny, pulwerizatoryny, titreýän ekrany we ş.m. tehnologiki prosesiň daş bolmagydyr. magdan ownuk daşa daş kesmek enjamy bilen gaýtadan işlenýär, daş üweýji maşyn bilen guma gaýtadan işlenýär we titreýän ekran arkaly ekranlaşdyrylýar.Barlag işinde demir magnit çybyk we magnit demir çykarylyşy bilen aýrylýar we aýratyn gaplanylandan soň saklanýar.

Meşhur reňk ak reňk we gara reňk.Esasan suw süzgüji, we mermer, öndürilen pol kafel, kerpiç öndürilýär.

Boýalan reňkli çäge pigment bilen ýasalýar, bizde 66 reňk bar, reňki durnukly we täze.Esasan dürli reňkli epoksi pol, gum çüýşesini boýamak we gum boýamak üçin ulanylýar.
Ölçegi: 6-10 mesh, 10-20 mesh, 20-40 mesh, 40-80 mesh we 80-120 mesh.

Aýratynlyk
Tebigy reňkli gum reňkde tebigy we islendik boýagsyz.Zäherli däl, tagamsyz, hapalanmaz, poslama garşy, kislota we aşgar çydamly, güne çydamly we reňksiz häsiýetleri bar.

彩砂_01 彩砂_02 彩砂_03 彩砂_04 彩砂_05 彩砂_06 彩砂_07 彩砂_08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň