önümleri

Çal kenosfera uçýar, ýangyn geçirmeýän materiallaryň bahasy Ak ak kenosferanyň bahasy

Cenosfera (ýüzýän monjuk), suwuň üstünde ýüzüp bilýän çybyn kül çukurynyň bir görnüşidir.Çal reňkli ak, inçe we içi boş, ýeňil agramly.Sesiniň agramy 720kg / m3 (agyr agram), 418,8kg / m3 (ýeňil agram), bölejikleriň ululygy takmynan 0,1mm, üstü ýapyk we tekiz, ýylylyk geçirijiligi az we ýangyna garşylygy ≥ 1610 is.Lighteňil guýma önümlerini öndürmekde we nebit burawlamakda giňden ulanylýan refrakter materialy saklaýan oňat temperatura.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Cenosferanyň (ýüzýän monjuk) himiki düzümi esasan silika we alýumin oksidi bolup, inçe bölejik, içi boş, ýeňil agram, ýokary güýç, könelişme garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, izolýasiýa, izolýasiýa we ýangyn saklaýjy ýaly köp aýratynlyklara eýe.Fireangyn senagatynda giňden ulanylýan çig malyň biridir.

Ölçegi: 60-200 mesh

Arza
1. oda çydamly izolýasiýa materiallary üçin
2. Binanyň bezegi, ýokary derejeli asfalt, üçek suw geçirmeýän we ýylylyk izolýasiýa örtügi, ýol in engineeringenerçiligi, üýtgedilen asfalt we ş.m.
3. Nebit senagaty: nebit ýatagyny sementlemek, poslama garşy turbany we ýylylygy tygşytlamak, suwasty nebit ýatagy, ýüzýän enjam, nebit guýusy burawlaýjy palçyk azaldyjy, nebit we gaz geçiriji turbasy we ş.m.
4. Plastiki işjeňleşdirme doldurgyjy, ýokary temperatura we ýokary basyş izolýatory we ş.m.
5. Boýag, syýa, ýelimleýji, gizlin örtük, izolýasiýa boýagy, antikorroziw boýag, pol boýagy, ýokary temperatura çydamly oda garşy boýag, içerki we daşarky diwar boýagy, termiki izolýasiýa boýagy, pol boýagy, awtoulag çüýşesi, atom kül we ş.m.
6. Awtoulag bezegi, gural paneli, öý enjamlary gabygy, janköýer, gürleýji, lampa esasy podşipnik, guýma, dişli, gurluş, fermuar, turba, plastinka we ş.m.
7. FRP önümleriniň her görnüşi, emeli mermer, FRP gämileri, senetçilik we ş.m.
8. Transformator doldurmak we möhürlemek materiallary, elektron gaplama materiallary we ş.m.
9. Köpük metal alýumin we magniý ýaly ýeňil metallardan ýasalýar.Matrisa garyndysy bilen deňeşdirilende, birleşdirilen material pes dykyzlyk, ýokary aýratyn güýç we ýokary berklik, gowy nemlendiriji häsiýet we könelişme häsiýetlerine eýe.

漂珠_01 漂珠_02 漂珠_03 漂珠_04 漂珠_05 漂珠_06 漂珠_07 漂珠_08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň